Dacă solicit mai multe bilete pentru o partidă, este posibil să mi se aloce mai puține bilete decât cele solicitate?