Czy bilety mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych (np. jako nagroda konkursowa lub jako część pakietu turystycznego)?