Która strefa czasowa będzie miała zastosowanie do określenia terminu otwarcia i zamknięcia portalu sprzedaży biletów?