Czy mój bilet uprawnia mnie do korzystania z transportu publicznego?