Geeft mijn ticket mij recht op gebruik van het openbaar vervoer?