Partida zehatz baterako hainbat sarrera eskatu baditut, eskatutakoak baino sarrera gutxiago jaso ditzaket?