Har UEFA opdateret bestemmelserne om ændring af spillested i Refusionspolitikken?