Ərizəmdə digər qiymət kateqoriyalarını qəbul etsəm nə baş verər?