Nə üçün açılış oyunu üçün biletlər digər qrup oyunlarının biletlərindən bahadır?