Biletlərin qiyməti nə qədərdir? Hansı qiymət kateqoriyaları mövcuddur?