Stadiona gətirilməsinə qadağa qoyulmuş əşyalar varmı?