Biletlər kommersiya məqsədləri üçün istifadə edilə bilərmi? (məsələn, yarış mükafatı və ya səyahət paketinin bir hissəsi kimi)