Bilet portalının açılması və bağlanmasını müəyyənləşdirmək üçün hansı vaxt qurşağından istifadə ediləcəkdir?