Biletim mənə ictimai nəqliyyatdan istifadə etmək hüququ verəcəkmi?